Tlf 0707 28 7974 Naturvarden(a)gmail.com

Naturvärden

Om företaget

Referenser - -- - - - -- - - Tidigare uppdrag
- - - - - - - - Utbildningar
______________________________________________________________________________________
Om företaget

Referenser - -- - - - -- - - Tidigare uppdrag - - - - - - - - Utbildningar
______________________________________________________________________________________Utbildningar

B. Sc. i Biologi.
Århus Universitet 2004.
Inriktining på naturvårdsbiologi och naturvårdsplanering.

Master of Education. Lärare för gymnasiet och
grundskolans senare år i naturkunskap och biologi.
Karlstad Universitet 2008.
Inriktning på utomhuspedagogik.

B. sc. Landskapsvårdens hantverk.
Göteborgs Universitet 2011.
Inriktning på praktisk kultur- och naturvård.Om företaget

Referenser - -- - - - -- - - Tidigare uppdrag - - - - - - - - Utbildningar
______________________________________________________________________________________Referenser

Lieslåtter entreprenad
Anette Persson, Skånes Länsstyrelse
Peter Thoren, Länsstyrelsen Jönköping
Peter J Dahlström, Länsstyrelsen Östgötaland
Företag: Jan Wester, Slåttergubben

Lieslåtter konsult
Föreningen Ängariket. Alvesta, Småland.

Lieslåtter - kurser
Katrin Mccaen, Länstyrelsen Västra Götaland
Företag: Mats Rosengren, MR-Konsult

Hamling - kurser
Kamilla Persson, Länsstyrelsen i Skåne län
Om företaget

Referenser - -- - - - -- - - Tidigare uppdrag - - - - - - - - Utbildningar
______________________________________________________________________________________Tidigare uppdrag

Naturvärden har bland annat anlitats av länsstyrelserna
i Västra Götaland, Värmland, Jönköping, Skåne, Blekinge
samt västkuststiftelsen. Bland kunderna är också kommuner,
företag, föreningar och privatpersoner.

Naturvärden har också anlitats som underentreprenör i många
uppdrag åt Östergötalands länsstyrelse, svenska kyrkan och
kommuner runt om i landet.

Naturvårdsentreprenad har utförts årligen eller som punktinsats
på 30-talet slåtterängar och rikkärr sedan 2007. Ofta har
skötseln gjorts i samarbete med andra småföretag.

Kurser har hållits runt om i södra Sverige sedan 2007.
Bland annat slåtterkurs åt länsstyrelserna i Värmland och
Västra Götaland samt hamlingskurser år länsstyrelserna
i Skåne och Blekinge län.

Naturvård
Rådgivning Inventering Entreprenad
Kurs & Guidning
Lieslåtterkurs Hamlingskurs Om företaget