Tlf 0707 28 7974 Naturvarden(a)gmail.com

Naturvärden

Entreprenad

Jag är inriktad på kvalitativa åtgärder i sårbara natur- och kulturmiljöer. Med bred och djup artskunskap och överblick över landskapets många värden säkras en hög kvalitet, förankrad i riktlinjer från myndigheterna. Hantverken har jag fördjupit mig i och utförs professionellt med god uthållig naturvård som syfte. Ring gärna och fråga.

Lieslåtter
Lieslåtter utföras i de flesta miljöer. Främst är jag inriktad på restaurering i sårbara miljöer och har bra erfarenhet med att sköta slåtterängar åt länsstyrelser. Ofta ger jag förslag till detaljerade åtgärder eller kan rapportera nya fynd av intressanta arter i området. Lieslåtterhantverket har jag i övrigt beskrivit i detalj i en handbok som du hittar här (Öppna Liehandboken - Pdf 68 mb)

Hamling
Hamling av nya som av äldre träd utföras. Dock inte i situationer med hög risk, då hänvisas till aborist/maskinarbete. Jag har inriktat mig speciellt på att hantera olika trädslag, vilket jag beskriver i hamlingsmanualen (Öppna här - Pdf 5,9 mb )

Röjning, med mera
Slyröjning, ringbarkning, stigmarkering och andra kvalitativa åtgärder utföras i sårbara natur- och kulturmiljöer.Naturvård
Rådgivning Inventering Entreprenad
Kurs & Guidning
Lieslåtterkurs Hamlingskurs Om företaget