Tlf 0707 28 7974 Naturvarden(a)gmail.com

Naturvärden
Expert på lieslåtter, hamling & biologisk mångfald.
Sedan 2007 har jag utfört kvalitativ naturvård och konsulterat för att gynna vår natur. Det som startade som ideellt engagemang har med tiden blivit professionella tjänster - i naturens tjänst.
- Rune Stenholm Jakobsen
Rådgivning
Planering, effektivisering, utbildning och bedömning inom biologisk mångfald, lieslåtter, hamling och skötsel av kulturlandskapselement.

Inventering
Inventering av arter, miljöer och kulturvärden i landskapet.

Entreprenad
Professionellt utförande av lieslåtter och hamling. Restaurering av landskapselement.
Lieslåtterkurs
Professionell utbildning lett av författaren till Liehandboken. För enskilda som grupper. För nybörjare och erfarna. Försäljning av liar och utrustning.

Hamlingskurs
Professionell utbildning lett av författare till "Hamla lövträd - en manual". Unik praktisk kunskap. För enskilda som grupper.

Naturvård
Rådgivning Inventering Entreprenad
Kurs & Guidning
Lieslåtterkurs Hamlingskurs Om företaget