Tlf 0707 28 7974 Naturvarden(a)gmail.com

Naturvärden
Expert på lieslåtter, hamling & biologisk mångfald.
Sedan 2007 har jag utövat kvalitativ naturvård, upplevelser och utbildning för att gynna vår natur. Det som startade som ideellt engagemang har med tiden blivit professionella tjänster - i naturens tjänst. - Rune Stenholm Jakobsen
Rådgivning
Planering, effektivisering, utbildning och bedömning inom lieslåtter, hamling och kulturlandskapselement.

Inventering
Inventering av arter, miljöer och kulturvärden i landskapet.


Entreprenad
Professionell utförande av Lieslåtter och Hamling. Restaurering av landskapselement.
Liekurs och lieorv
Professionell utbildning lett av författaren till Liehandboken. För enskilda som grupper. För nybörjare och erfarna. Egen tillverkning av lieorv.

Hamlingskurs
Professionell utbildning lett av författare till "Hamla lövträd - en manual". Unik praktisk kunskap. För enskilda som grupper.

Teambuildning & guidning
Naturupplevelser, Teambuilding, vandringar etc. Allt efter önskemäl. Språk:
Naturvård
Rådgivning Inventering Entreprenad
Kurs & Guidning
Liekurs & Orv Hamlingskurs Teambuildning & Guidning Illustratör Beskärning Om företaget